Podmínky zpracování osobních údajů společnost Hezkýstín.cz

Společnost Hezkýstín.cz, poskytovatel služby Hezkýstín.cz, může zpracovávat osobní údaje uživatelů v následujícím rozsahu:

Zákazník: IP adresa, soubory cookies, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce - fotografie, dokumentace, smlouvy.

Dodavatel práce: IP adresa, soubory cookies, název subjektu, jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu, údaje související se zadáním či ohodnocením realizované práce - fotografie, dokumentace, smlouvy.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti s čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Hezkýstín.cz, poskytovatel služby hezkystin.cz, s pobočkou ,Hezkýstín.cz, Jankovcova 2a, Praha 7, 170 00, IČO: 87212935 (dále jen "Hezkýstín.cz"). V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 770 644 810 nebo na e-mailové adrese info@hezkystin.cz

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat primárně pro účely zprostředkování práce na portále Hezkýstín.cz a informační podporu tohoto účelu. Dále pak pro marketingové účely, přičemž společnost Hezkýstín.cz je oprávněna: kontaktovat Vás s výhodnými obchodními nabídkami, s nabídkou osobní schůzky, možností účastnit se soutěží a s jinými obchodními sděleními, a to dle Vašich preferencí telefonicky, e-mailem nebo SMS.

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost Hezkýstín.cz zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž společnost Hezkýstín.cz je může předat spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). Nejčastěji půjde o produktovou či analytickou podporu služby jako je Google Analytics, Amazon Web Services, GoPay, Crisp.chat apod.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy - tj. po dobu, která je nezbytná k účelu poskytování Služeb tedy registrace v systému společnosti Hezkýstín.cz. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro obchodní účely se jedná o dobu neurčitou (pokud nebyla dohodnuta kratší doba). Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme. V případě oprávněného zájmu u potenciálního soudního sporu uchováváme Vaše údaje až po dobu deseti let.

Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu společnosti Hezkýstín.cz, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Hezkýstín.cz, jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ").